Vinterstenging av vatn i havna

All vann tilførsel i havna kan bli stengt på kort varsel
og uten videre annonsering. Basert på værbildet fremover kan stenging vare fram til våren.