Vatnet i havna er åpnet

Vatnet er nå åpnet i havnen (vannposter på land og på brygger). Minner samtidig på at vi alle er oppmerksom på og melder fra om eventuelle lekkasjer eller forlatte åpne kraner. Selv om vi værmessig flommer over av vann, betaler vi dyrt for forbruket.