Vannforsyningene er tilbake!

Da er vannforsyningen tilbake på bryggene og vannposter på land.

Dersom lekkasje oppdages, rapporter dette omgående ved å sende en SMS til mob. 99108949 og ved å oppgi bryggenrummer eller lokasjon av vannpost .
Steng også stengeventil ved gangvegen ut på brygga eller ved vannpost på land.
Oppfordrer samtidig til å påse av vannet blir stengt på vannposten etter bruk og at slanger ikke blir liggende åpne med rennende vann på brygga eller ut i sjø.
En hver lekkasje er tapte penger og koster dyrt.
Styret