Utleige båtplassar

Me har for utleige ein del båtplassar i størrelse 4,0m x 10,0m og 4,5m x 10,0m. Sjå prisliste. Det kan også verta aktuelt med andre størrelsar på eit seinare  tidspunkt.

Ta kontakt på e-post: sjosport@online.no

Styret