Sittende styre 2017

Leiar:                           Magne Bjelland

Nestleiar:                    Odd Olsen

Styremedlem:            Ole Gjert Hansen

Styremedlem:            Olav Fjelland

Styremedlem:             Vidar Olsen

Styremedlem:             Stein Kyvik

Varamedlem:              Tor Arne Sørli

Varamedlem:             Alf Strand