Opptak/ Uttak av båter

 •  Opptak og uttak av båter skjer normalt på mandagar og torsdager gjennom vår og høst. Tidspunkt utenom kan i enkelte tilfeller avtales.
 •  Alle henvnedelser vedrørende opptak/ uttak skal gjøres på mail til [email protected]

Ansvar

 • Eldøyane Sjøsportssenter er forsikret gjennom egen bedriftsforsikring som dekker eventuelt skade på båt ved opptak/ uttak/ transport. Båt størrelse max. 50 fot. Egenandel på forsikringen er kr. 50.000,-. Dersom skade oppstår, må båteier selv dekke egenandel.

Betaling

 • Fakturering (enten ved opptak eller ved uttak) vil skje umiddelbart etter utført operasjon. Faktura vil ha 10 dagers forfall.
 • Kunder som ikke innfrir retningslinjer vedrørende betaling vil bli bortvist fra anlegget og ikke kunne benytte muligheten for opptak/uttak ved fremtidige anledninger

Grunnpris (normalløft inkl. operatør og flaggmann):

 • Medlemmer: kr. 50,-/ fot (minimum kr. 1.000,-)
 • Ikke medlemmer: kr. 110,-/ fot
 • Båter utover 20 tonn: kr. 100 pr. tonn. (Maks. løftevekt settes til 27 tonn).
 • Båtstøtter (medl./ ikke medl.): Kr. 300,-/ Kr. 500,-
 • Timepris1) : Kr. 450,-
 • Opplagsplass utover normal tid2) : Kr. 300,-/ uke
 1. Ved behov for tilleggs timer, skal dette avtales i forkant av opptak.
 2. Normal tid på opplagsplass inkludert i prisen for opptak er 2 uker

Vedlagt skjema skal være signert før opptak/ uttak

SKJEMA – 2017 priser