Opptak / Uttak før ferien

Siste dag for opptak er 23. juni med
Uttak mandag 27. juni.
For påmelding send ein e-post til :
opptak@sjosportsenter.no

Styret