Opptak/uttak – feriestengt

Opptak/uttak av båter er feriestengt fra 3. juli til 10. august. Siste dag for opptak av båter blir Mandag 29. juni og siste dag for uttak av båter blir torsdag 2. juli. Båter som ikkje er klar for uttak 2. juli må pårekna å stå på land til mandag 10 august. Registrering av opptak/uttak gjøres på vanlig måte ved å sende en e-post til : opptak@sjosportsenter.no.

Styret