Oppdaterting av e-post adresser

Vi opplever til stadighet at e-poster sendt til våre medlemmer kommer i retur. Årsak: «undeliverable». For å nå hurtig ut med meldinger til våre medlemmer er e-post et viktig verktøy for oss. Har du ikke i løpet av den siste tiden ikke mottatt e-post fra Eldøyane Sjøsportsenter, er du trolig heller ikke registrert med gyldig E-post adresse i vår distribusjonsliste. Vi ber derfor de av våre medlemmer som enten ennå ikke har registrert seg eller ikke har mottatt e-post den seneste tiden, sende en mail til post@sjosportsenter.no for registrering.

Styret