Leige av utstyrsboder

 I henhold til årsmøtevedtak, har styret i ESS utarbeidet et høringsforslag om utstyrsboder til bruk for medlemmer/ leietakere i Eldøyane Sjøsportsenter.

 Høringsnotat Utleieboder