Info etter årsmøte

Årsmøte for 2021 er gjennomført, og dermed prisene for 2022 vedtatt.
Årsavgift og dugnad blir som for 2021. Faktura for årsavgift blir sendt
ut i løpet av 1-2 veker. For at vi ikkje skal feilfakturere, ber vi de
av våre Rettighetshavere som i dag har Rettigheten aktiv, men som ikkje
skal bruke den i 2022, gi oss tilbakemelding om fristilling på
post@sjosportsenter.no – dette før faktura utsending. Da unngår vi
feilfakturering. Faktura for eventuelt manglande dugnad 2022, kjem
tidleg neste år.

Vi registrerer ved distribusjon, ei aukande mengd retur av ugyldige
E-post adresser på våre Rettighetshavere. Har ein ikkje mottatt mail frå
Eldøyane Sjøsportsenter den siste tida, skyldast det nok at vi enten
manglar nettopp di adresse, eller at adressa i vårt system er ugyldig.
Vi registrerer ein utstrekt bruk av firma mailer. Dette er uheldig, og
viser seg ofte være grunnen til feilen (ny jobb – gamal firma adresse).
Bruk private E-postar om mulig!