Info ang. tiltak vedrørende koronavirus!

I forbindelse med det pågående virus utbruddet, har styret i ESS vedtatt en rekke tiltak for å unngå spredning av smitte:

  1. Årsmøte 2019 er utsatt på ubestemt tid. Sittende styre er operativt frem til nytt årsmøte, og valg av nytt styre er gjennomført.
  2. Båt opptak/ uttak er satt på vent. Foreløpig frem til 6. april. Kun henvendelser mottatt gjennom opptak@sjosportsenter.no vil bli loggført og fulgt opp. For de av våre medlemmer som ikke har tilgang på mail, kan telefon benyttes (mob. 991 08 949). Alle andre henvendelser/ muntlige avtaler vil ikke bli registret eller fulgt opp.
  3. Alle planlagte styremøter er avlyst. Kun hastesaker blir behandlet gjennom telefon/ mail kommunikasjon.

Vi håper at pågående smitteperiode blir så kort som mulig. Vi følger de retningslinjer som blir gitt av myndighetene, enten de kommer fra sentralt hold, eller lokalt. Imidlertid er det styret som vil ha det siste ord på hvilke tiltak vi skal gjennomføre, og hvor lenge de skal holdes pågå.

Vi har forståelse for at enkelte av våre medlemmer er utålmodig med hensyn opptak/ uttak av sine båter før sesongstart, men for styret vil sikkerhet for mannskap og medlemmers helse ha første prioritet.

Mvh. Styret