Info ang. opptak /uttak

Som varslet tidligere er opptak og uttak av båter satt på vent som følge av den pågående situasjonen med Coronaviruset og fare for smitte. Styret har vurdert å åpne opp for opptak/uttak av båter, men har besluttet å videreføre tidligere vedtak med bakgrunn i myndighetenes anbefaling /retningslinjer, samt unngå å utsette medlemmene for smitte risiko og sykdom.
Varigheten av beslutningen er ikke tidsbestemt og her vil en følge utvikling av situasjonen fortløpende og åpne opp for opptak /uttak så fort dette vurderes å være forsvarlig og forhåpentligvis innen i nærmeste framtid.
Medlemmer som ønsker opptak/uttak henvises som i tidligere varsel å registrere seg på mail til opptak@sjosportsenter.no, alternativt ved å sende en SMS til mob. 99108949.
Styret