Gjennåpning av opptak/uttak av båter

Det er nå besluttet å åpne for opptak/uttak av båter med virkning fra 16. april.
Det vil fortsatt være restriksjoner mht smittevern og vi vil forholde oss til anbefalte råd og retninglinjer fra myndighetene.
For påmelding/registrering, send en e-post til: opptak@sjosportsenter.no eller ved å sende en SMS til : 99108949. Du vil da få tilbakemelding om antatt tid for opptak/uttak, samt gjeldende gen. informasjon.
Styret