Ekstra dugnad!

Til alle medlemmer!

Etter dykkerinspeksjon i havnen forrige uke, viser det seg at flere av ankerfestene på bryggene våre et rustet av. Bruddene har skjedd innvendig i nedføringsrør, og har dermed ikke vært mulig å oppdage uten dykkere.

For å unngå havari i løpet av vinterstormene, har vi satt i gang arbeid med midlertidig sikring. Til dette arbeidet trenger vi en dugnadsinnsats fra våre medlemmer. Det vil ikke bli åpnet for ny generell dugnad, men styrt gjennom påmelding. Vi ber derfor de av våre medlemmer som har mulighet til å gjøre en innsats melde seg på post@sjosportsenter.no
Første anledning blir kl. 16:30 i dag.

Styret