Ekstra dugnad

Til de av våre medlemmer som ennå ikke har fått utført sin dugnad for 2022, er det en åpning før nyttår. Vi skal renovere vår opptaksbrygge og trenger i den anledning noen personer. Tidspunkt er avhengig av værforholdene, og er difor ennå ikke satt. Gi tilbakemelding på post@sjosportsenter.no om du er interessert, så kontakter vi hver enkelt når det er aktuelt.