Dugnad våren 2018

Det er oppstart dugnad for medlemmer lørdag 26. mai kl. 09.00, sjå kalender for info!