Dugnad 2022

Som dere sikkert har lagt merke til, er det ikke lagt ut kalender for dugnaden 2022. Dette skyldes at vi fra i år av har endret rutine for gjennomføring av dugnaden. Det vil ikke bli åpen dugnad som tidligere år. Årsaken er at det ikke er mulig å planlegge dugnadsdagenene da vi ikke på forhånd har oversikt over hvor mange som møter opp. Spesielt på de dagene hvor vi mobiliserer ekstern hjelp (kraner, transport etc.).

Rutinen for i år blir at styret sender ut personlig innkalling til medlemmer som:

  1. har aktiv Rettighet (båt i havna)
  2. ikke har jobbet opp dugnad i «bank». Det er mange av våre medlemmer som har jobbet timer opp i «bank», og trenger derfor ikke utføre dugnad for 2022.

Dugnaden for høsten 2022 vil starte mot slutten av august. De som ikke fyller kravene i overnevnte punkt 1 & 2, vil ikke bli innkalt. Dersom en ikke ønsker eller har mulighet å stille på dugnad, vil disse bli fakturert med kr 400,- pr. time.

Det er mange av våre medlemmer vi mangler e-post adresse på. Dette kan skyldes mange årsaker, men den mest vanlige er at medlemmer skifter e-post adresse uten å informere oss. Dersom du ønsker å delta på dugnad, send oss en mail.

Fortsatt god sommer!

Styret