Dugnad 2022

Vi savner fortsatt tilbakemelding fra flere av våre medlemmer når det
gjelder ønske om å utføre dugnad. Vi kommer til å avslutte årets dugnad
lørdag 22. oktober. Vi oppfordrer difor nok en gang de av våre medlemmer
som fortsatt ønsker å jobbe dugnad, men ennå ikke gitt oss
tilbakemelding, å gjøre dette straks. Regelen om påmelding gjelder
fortsatt!

Aktive medlemmer (båt i havnen) som ikke ønsker eller har mulighet å
stille på dugnad, vil bli fakturert med kr 400,- pr. time (5 timer).

Denne meldingen legges ut på Facebook, Nettsiden vår og sendes på e-post
til de av våre medlemmer som er registrert hos oss med gyldig e-post (vi
mangler fortsatt mange, og av de vi har, er flere ugyldige).

Tilbakemeldingen gies til post@sjosportsenter.no. Husk oppgi telefon nr.
ved tilbakemeldinga!

Styret