Dugnad 2019 – vår

Dugnad 2019 – vår starter lørdag 11/5. Oppmøte er som vanlig kl. 09:00 og varer til kl 14:00 (5 timer). Dugnadskravet for 2019 er som året før: 5 timer pr Rettighet i bruk.

Det vil ikke bli gjennomført dugnad dersom antallet oppmøte er mindre en 2 personer.

Vennligst møt presis!

Styret

Dugnadskalender 2019 – Vår ver 1