Nyheter

april 17, 2020

Gjennåpning av opptak/uttak av båter

Det er nå besluttet å åpne for opptak/uttak av båter med virkning fra 16. april. Det vil fortsatt være restriksjoner mht smittevern og vi vil forholde oss til anbefalte […]
april 10, 2020

Oppdaterting av e-post adresser

Vi opplever til stadighet at e-poster sendt til våre medlemmer kommer i retur. Årsak: «undeliverable». For å nå hurtig ut med meldinger til våre medlemmer er […]
april 7, 2020

Vannforsyningene er tilbake!

Da er vannforsyningen tilbake på bryggene og vannposter på land. Dersom lekkasje oppdages, rapporter dette omgående ved å sende en SMS til mob. 99108949 og ved å […]
april 6, 2020

Info ang. opptak /uttak

Som varslet tidligere er opptak og uttak av båter satt på vent som følge av den pågående situasjonen med Coronaviruset og fare for smitte. Styret har […]