Båt savnet fra havnen – trolig stjålet

Båten er av type Bella Falcon 26 – reg.no. LAY626

Vi ber de av våre medlemmer som har sett eller hørt mistenkelig aktivitet/ personer de siste 2-3 døgn, melde fra.

I tillegg ber vi om at medlemmer/ leietakere sikrer sine båter og løse verdier på best mulig måte.

Styret

Styre