Eldøyane Sjøsportsenter

april 11, 2018

Vatnet i havna er åpnet

Vatnet er nå åpnet i havnen (vannposter på land og på brygger). Minner samtidig på at vi alle er oppmerksom på og melder fra om eventuelle lekkasjer […]
mai 23, 2017

Dom i Lagmannsretten

Den 19.05.2017 var siste frist for å anke dommen fra Gulating Lagmannsrett vedrørende «grense i sjø og strandrett» til Eldøyane Sjøsportsenter. Dommen ble ikke anket, og […]