Eldøyane Sjøsportsenter

mai 23, 2017

Dom i Lagmannsretten

Den 19.05.2017 var siste frist for å anke dommen fra Gulating Lagmannsrett vedrørende «grense i sjø og strandrett» til Eldøyane Sjøsportsenter. Dommen ble ikke anket, og […]