Eldøyane Sjøsportsenter

mai 4, 2020

Årsavgift 2020 – betalingsfrist

Årsavgiften for 2020 er sendt ut. Dessverre har det sneket seg inn en feil betalingsfrist på noen av fakturaene. Riktig dato for betaling skal være 15.05.2020.
april 17, 2020

Gjennåpning av opptak/uttak av båter

Det er nå besluttet å åpne for opptak/uttak av båter med virkning fra 16. april. Det vil fortsatt være restriksjoner mht smittevern og vi vil forholde oss til anbefalte […]
april 10, 2020

Oppdaterting av e-post adresser

Vi opplever til stadighet at e-poster sendt til våre medlemmer kommer i retur. Årsak: «undeliverable». For å nå hurtig ut med meldinger til våre medlemmer er […]
april 7, 2020

Vannforsyningene er tilbake!

Da er vannforsyningen tilbake på bryggene og vannposter på land. Dersom lekkasje oppdages, rapporter dette omgående ved å sende en SMS til mob. 99108949 og ved å […]