Årsmøte

Årsmøte avholdes på Stord Idrettspark auditoriet søndag 27. juni kl. 17.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styre i hende seinast 2 veker før årsmøte.

Styret