Årsmøte

Årsmøtet avholdes søndag 20. september kl. 1800 i auditoriet på Vikahaugane, Stord Idrettspark.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Mvh. Styret