Årsmøte

Årsmøtet avholdes søndag 21. mars kl. 1800 i auditoriet på Vikahaugane, Stord Idrettspark.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 veker før årsmøtet.

Mvh. Styret