Årsmøtet 15.03. avlyst

I forbindelse med utbruddet av Korona viruset og påfølgende uavklarte situasjon, har styret valgt avlyse/ utsette planlagt Årsmøte førstkommende søndag. Sittende styre viderefører sine verv frem til ny dato for nytt Årsmøte er satt. Ny innkalling vil skje så snart pågående pandemi er avklart.

Med vennlig hilsen Styret