Årsmøte

Årsmøtet avholdes søndag 17. mars kl. 1800 i auditoriet på Vikahaugane, Stord Idrettspark.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 uke før møtet.

Mvh. Styret